เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ Whale Group

  • เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนําระดับโลก

  • เป็นบริษัทโลจิสติกส์ครบวงจรที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า

  • เป็นผู้นำหลักสําหรับ IT และ Supply Chain เพื่อตอบความต้องการของลูกค้า

  • ใส่ใจกับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ Whale Group

“WHALE GROUP is  world class logistics operation services and  facilities provider”

สารจากผู้บริหาร

Whale Group มีความมุ่งมั่นที่จะนําเสนอบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ระดับโลกให้กับลูกค้าของเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของเรามุ่งเน้นไม่เพียง แต่การดําเนินงานที่ดีที่สุดในแต่ละวัน แต่ยังรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของลูกค้าของเรา แผนกลยุทธ์ของเราคือการบริการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกค้า ในขณะเดียวกันWhale group ให้ความสนใจกับสังคม จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องสําหรับทั้งภายในและภายนอกองค์กรของเรา “Stay with Whale”