บริการนำเข้าและส่งออกสินค้า

        Whale Shipping & Freight Forwarder ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรอย่างมืออาชีพทั้งการนําเข้าและส่งออก ขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือลาดกระบัง นอกจากนี้เรายังให้บริการพิธีการศุลกากรของลูกค้าในทุกชายแดนในประเทศไทยเนื่องจากเรามีลูกค้าต่างประเทศจํานวนมาก การขนส่งของเรายังให้บริการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศ ไม่เพียงแต่สําหรับการจัดส่งระหว่างประเทศเรายังจัดการ การจัดส่งภายในประเทศ เรามีประสบการณ์ในพิธีการศุลกากรพร้อมกับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับศุลกากร เหล่านี้ทําให้บริษัทของเราโดดเด่น.