บริการขนส่งและกระจายสินค้า

      การขนส่งของ Whale Transport เป็นหนึ่งในการดําเนินงานหลักของเรา บริษัทของเรามีมากกว่า500 รถบรรทุก ในการดําเนินงานประจําวัน เราให้ความสำคัญในการบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ของเหลวจํานวนมากในประเทศไทย และเรายังมีการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล นอกจากนี้เรายังครอบคลุมทุกจังหวัดและอําเภอที่สําคัญ กลุ่มขนส่งปลาวาฬมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าและทําให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าถึงปลายทางตรงเวลาและราคาสมเหตุสมผล ลูกค้าของเราสามารถติดตามสถานะของการจัดส่งของพวกเขาตลอด 24 ชั่วโมงออนไลน์ ดังนั้นการขนส่งของเรายังคงปรับปรุงระบบของเราเองซึ่งมีความน่าเชื่อถือและทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถไว้วางใจบริการของเรา