คลังสินค้าปลอดอากรและลานปลอดอากร

        เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมความอำนวยสะดวกของสินค้าปลอดอากร คลังสินค้าทั่วไปและลานสำหรับลูกค้าของเรา Whale Group มีบริการมากมายและมีพื้นที่มากกว่า 64,000 ตร.ม. ความต้องการจากลูกค้าของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นวิธีการจัดเก็บของเราจึงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นทีมของเราจะตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อประเมินทุกจุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้เพิ่มความสนสนใจของลูกค้าได้แน่นอน.

Contact Sale
Phone: 038-350420-3
E-mail: whale@whale-logistics.com
Address: 919/229 Moo 12, Tungsukhla, Sriracha, Chonburi 20230