กลุ่มบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       แนวทางด้านไอทีสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ Whale group เกือบทศวรรษบริษัทได้พัฒนา WMS สำหรับการจัดการคลังสินค้าและลานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ยืดหยุ่นของลูกค้า และความสามารถในการติดตาม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของโปรแกรมการพัฒนาของ Whale Group สำหรับการประยุกต์ใช้กับลูกค้าของเราในธุรกิจและกิจกรรมต่างๆเช่น คลังสินค้าในเขตปลอดอากรสำหรับการจัดการอะไหล่และการแสดงภาพสต็อกประจำวันและการควบคุมสำหรับการจัดการผลผลิตทางการเกษตร บริษัทนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อจัดการกระบวนการของโลจิสติกส์ประจำวันซึ่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าแต่ละราย.

Contact Sale
Phone: 038-350420-3
E-mail: whale@whale-logistics.com
Address: 919/229 Moo 12, Tungsukhla, Sriracha, Chonburi 20230