EEC Eastern Seaboard Corridor (EEC)

“Whale Logistics leamchabang”ให้บริการเช่าคลังสินค้าและบริการขนส่งทุกรูปแบบใกล้ท่าเรือสินค้าแหลมฉบังและมีบริการเคลียร์สินค้า นำเข้าและส่งออก