ภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญบริษัท และ กิจกรรม CSR ปีที่3 ครั้งที่2