Whale Logistics พร้อมที่จะให้บริการขนส่งสินค้าของลูกค้าที่มีความประสงค์จะนำสินค้าเข้ามาจัดเก็บในเขตปลอดอากร หรือกระจายส่งสินค้าจากเขตปลอดอากรไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ ด้วยรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินงานได้ราบรื่นตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

13348943_10156997566795296_1192847116_n

 

11147239_861528040560334_566659609767620953_n      11263934_861528077226997_8859602013544264618_n      12195974_933335160046288_773381925220746628_n

Whale Logistics ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยพนักงานขับรถที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการอบรมกระบวนการขนถ่าย หรือเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ รู้จักวิธีการเลือกใช้งานรถและเครื่องมือให้เหมาะสมกับรูปแบบงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนงานบริการด้าน Shipping สำหรับงานพิธีการนำเข้าตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนนำเข้าจัดเก็บในเขตปลอดอากร จนกระบวนการส่งออกสินค้าระหว่างเขตปลอดอากรหรือสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกระหว่างต่างประเทศ

 

4 3 2 1